Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

You might like
€24,99
€31,00

Privacy Policy

Privacybeleid

1.       Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Aliesje BV persoonsgegevens verzamelt en word je gewezen op jouw rechten met betrekking tot deze gegevens.

Aliesje BV is een vennootschap met als ondernemingsnummer BE0639991944 en adres hebbende te  3520 Zonhoven, Halveweg 114. Naar Aliesje BV wordt hierna verwezen als ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

In verband met vragen rond deze verklaring kan u ons bereiken op info@aliesje.be of het telefoonnumer: 0498645916

2.       Verwerkte persoonsgegevens

Aliesje BV verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jouzelf worden verstrekt (bv. voor de verzending van jouw bestellingen). Doorgaans gebeurt dit via Salonkee of in het systeem via de webshop.

Wanneer jij persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Aliesje BV aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  •  GSM-nummer,
  • E-mailadres,
  • Gegevens voor verzending, wanneer je een account aanmaakt,

 

Via haar website noch dienst heeft Aliesje BV de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

3.       Redenen van verwerking

Contactgegevens worden gevraagd om je te kunnen contacteren wanneer er iets mis zou lopen bij een bestelling/boeking, adresgegevens om bestellingen te kunnen verzenden.

4.       Geautomatiseerde besluitvorming

Aliesje BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5.       Duur van de bewaring

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor ze werden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat gegevens worden verwijderd wanneer ervan kan worden uitgegaan dat deze niet meer nodig zijn voor een efficiënte bediening van jou persoonlijk.

  • De webshopgegevens kan je als klant zelf verwijderen, wanneer je dit wenst.
  •  1 maal per jaar worden in elk geval accountgegevens verwijderd van personen die in de 12 voorafgaande maanden geen bestelling meer hebben geplaatst.

 

6.       Delen van persoonsgegevens met derden

Aliesje BV deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Theoretisch gezien kan dit wel voorvallen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij zorgen er in dat geval voor dat eenzelfde niveau van gegevensbeveiliging blijft bestaan.

7.       Beveiliging

Aliesje BV neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld, veilig zijn. Dit gebeurt doordat ze worden bewaard in een digitaal systeem met logingegevens, en de gegevens op papier in een ruimte die niet vrij toegankelijk is. De webshop wordt onderhouden met een onderhoudscontract. 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Je kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. Je kan bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je kan ook jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aliesje BV. Zo heb je het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of te verwerken.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar kan je aan ons richten via mail. Wij reageren op adequate manier binnen 4 dagen. 

Wij wijzen jou tevens op uw mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) indien je van mening bent dat wij jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens geschonden hebben. Zie hiervoor volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

9.       Aanpassingen aan deze verklaring

Aliesje BV behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Laatste update: 26/03/2024